Strona główna

FUNDACJA TENIS DLA WSZYSTKICH – Celem Fundacji jest działanie na rzecz upowszechniania i wspierania aktywności fizycznej i sportu w szczególności w zakresie rozwoju, promocji rekreacji tenisowej w wymiarze amatorskim dla wszystkich bez względu na wiek oraz organizowanie i promowanie współzawodnictwa sportowego w tenisie.