Strona główna

GDULA CUP 2024 Memoriał Jacka i Marcina – 30.05.2024 r. do 2.06.2024 r.

Turniej objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

więcej informacji w zakładce TURNIEJE – INFORMACJA O TURNIEJU

FUNDACJA TENIS DLA WSZYSTKICH – Celem Fundacji jest działanie na rzecz upowszechniania i wspierania aktywności fizycznej i sportu w szczególności w zakresie rozwoju, promocji rekreacji tenisowej w wymiarze amatorskim dla wszystkich bez względu na wiek oraz organizowanie i promowanie współzawodnictwa sportowego w tenisie.

Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Lublinie z dnia 28 listopada 2023 r.,sygnatura sprawy:LU.VI NS-REJ. KRS/028367/23/629, dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych.

Fundacja Tenis Dla Wszystkich uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, a tym samym otrzymała prawo do otrzymywania 1,5 % podatku od osób rozliczających PIT.

Numer w KRS: 0000664163

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi o dokonywanie wpłat w ramach 1,5 % podatku za 2023 r. na cele statutowe Fundacji, m.in. szkolenie dzieci i młodzieży, rekreacja seniorów, organizowanie współzawodnictwa w tenisie.

Numer Rachunku w Banku Santander: 58 1090 2688 0000 0001 5046 2090